Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

O Nas

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

     Zarząd  TPZD uprzejmie informuje, że na  Walnym Zgromadzeniu członków, odbytym w dniu 24 lutego 2017., dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa i nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

  Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że najbliższa impreza - Powitanie Wiosny – odbędzie się w dniu 25 marca br. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły zamieścimy na plakatach i na naszej stronie w najbliższym czasie. Termin kolejnej imprezy - X – jubileuszowego - Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Pieśni Ludowej ustalono na dzień na dzień 20 maja 2017 roku.

 

.                                                                                           Zarząd TPZD

 

   

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2017
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

                                                       

1. 25 marca – VII Rajd „Powitanie Wiosny”.

2. 20 maja - X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3. 16 września - XII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4. 21 października – V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5. 11 listopada – XII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6. Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.


Drawno,28.09.2016                                                
                                                                                             Zarząd TPZD
 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2015

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

1.    21 marca – V Rajd „Powitanie Wiosny”. 

2.  16 maja   - VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny- ,,Tradycyjne kotlety mielone”.

3.  13 czerwca    - XV Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa.

4.  19 września  -  X Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

5.   17 października – III Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

6.   11 listopada – X Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

7.  Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.

 

 

 Uroczystości Obchodów Dnia Osadnika i Kombatanta w Drawnie

 

W dniu 12 lutego 2014 roku w Drawnie odbyły się obchody Dnia Osadnika i Kombatanta w 70-tą rocznicę wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej.

Po zakończeniu głównych uroczystości Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wspólnie z Przewodniczącym RM Czesławem Paszkiewiczem podziękowali i wręczyli statuetki drawieńskie żurawie osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Drawno w różnego rodzaju inicjatywach i osiągnięciach. Od roku ubiegłego przyznawanie statuetek weszło na stałe do tradycji obchodów Dni Osadnika w Drawnie. Wyróżnienie to otrzymało również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej na ręce prezesa Mariana Kuca oraz członek za całokształt pracy społecznej wiceprezes Edward Kulesza.

  

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 17 lutego 2015 r. >>>

Pełne sprawozdanie z uroczystości znajduje się na stronie gminnej Drawna  >>>>

 

 

 

Spotkanie organizacji pozarządowych powiatu choszczeńskiego

W dniu 24 września 2014 r. Starosta Choszczeński Bogdan Brzustowicz zorganizował spotkanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu choszczeńskiego. W trakcie wspólnych dyskusji zastanawiano się co należy zmienić, by poprawić integrację, funkcjonalność organizacji i ich współpracę z samorządem. Na spotkaniu Prezes Marian Kuc odebrał z rąk Starosty podziękowania za dotychczasową naszą działalność.

 

 

 

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

z dnia 12 marca 2014 roku

         Na pierwszym zebraniu po Walnym, odbytym w dniu 21 lutego br. wspólnie z Komisją Rewizyjną, dokonano wyboru w obu tych gremiach osób funkcyjnych spośród składu wybranego przez Walne Zgromadzenie. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

Jednocześnie Zarząd omówił stan przygotowań do najbliższej imprezy – Powitania Wiosny w dniu 22 marca br. Zaproszenie dla wszystkich chętnych zamieściliśmy poniżej. Ustalono też termin VII Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Piosenki Ludowej na dzień 17 maja br. Szczegóły wkrótce podamy w osobnym komunikacie. Zarząd zatwierdził również kalendarz imprez – najważniejszych działań Towarzystwa w 2014 roku. Zamieszczamy go poniżej.                                                                            

                                                                                           Zarząd TPZD

 

Kalendarz imprez

organizowanych przez TPZD w roku 2014

 

Towarzystwo nasze, realizując zadania statutowe, w roku 2014 – szesnastym roku działalności, zorganizuje następujące cykliczne imprezy:

IV Rajd Nordic Walking – Powitanie Wiosny – 22 marca,

VII Wojewódzki Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej i VI Konkurs Kulinarny – 17 maja,

IX Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu – 20 września,

II Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej – 11 października,

IX Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego dla uczczenia rocznicy Święta Niepodległości – 11 listopada.

 

Ponadto przewidujemy organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, inspirację władzy samorządowej do podejmowania działań służących zrównoważonemu rozwojowi naszego środowiska, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Szczególnie przewidujemy aktywną współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy w ramach kończących się konsultacji nad wieloletnimi planami ochronnymi dla Drawieńskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000.

 

                                                                                    Zarząd TPZD

 

 

 

Potrzeba powołania organizacji o zbliżonym do naszego Towarzystwa profilu działania istniała od dawna. Wiosną 1998 roku, z inicjatywy Pana Jana Pierożka odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym opracowano statut i wyłoniono komitet założycielski. W skład komitetu założycielskiego weszli: Waldemar Ślaski, Marian Kuc, Tadeja  Hołownia i Janusz Pierożek. Towarzystwo zostało zarejestrowane  4 września 1998 roku w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. W składzie pierwszego zarządu Towarzystwa byli: (nieżyjący od 2005 r.) Antoni Kardas – Prezes, Czesław Paszkiewicz- Wiceprezes, Janusz Pierożek- Sekretarz, Jan Urbanowski – Skarbnik, Andrzej Szutowicz –Członek.’

 11 sierpnia 1998 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej rozpoczęło swoją działalność  statutową. Pierwsza siedziba Towarzystwa  znajdowała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie. Od lutego 1999 roku siedziba Towarzystwa mieści się w Bibliotece Publicznej w Drawnie przy ul. Szpitalnej 2.

Cyklicznie organizujemy:

 

 

Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej

Otwarte Mistrzostwa w Grzybobraniu

Turniej Strzelecki o Puchar Króla Kurkowego

Rajd "Powitanie  Wiosny"

Zlot miłośników Puszczy Drawskiej

Wojewódzki Turystyczny Rajd po Ziemi Drawieńskiej (organizowany do 2013 roku)

 

W skład obecnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej wchodzą:

  Marian Kuc                     -  Prezes
  Edward Kulesza            -  Wiceprezes
  Monika Gdaniec             -  Skarbnik
  Regina Budrewicz         -  Sekretarz
  Czesław Paszkiewicz   -   Członek Zarządu

 

 

 Okolice Drawna są bardzo atrakcyjne turystycznie i wypoczynkowo. Mamy tu rwącą rzekę Drawę miejscami przypominającą rzekę górską, liczne jeziora usytuowane w miejscowościach jak i ukryte w głębi lasów. Na rzece Drawie organizowane są spływy kajakowe grupowe i indywidualne. Mamy liczne szlaki turystyczne: kajakowe piesze i rowerowe. Można uprawiać wędkarstwo i łowiectwo. A jesienią, miliony grzybów. Cały teren pokryty jest lasami. Powietrze jest tu bardzo czyste z uwagi na lasy i brak przemysłu.

Na terenie występuje liczna baza noclegowa i agroturystyczna.

 

 

Osoby, które chcą wypoczywać w spokoju i ciszy zapraszamy, a na pewno

będą zadowolone.