Miasto  drawno

 

Miasto Drawno, o 700-letniej tradycji położone wśród lasów na pograniczu Drawieńskiego Parku Narodowego.

Drawno dla turystów

Na terenie gminy znajdziemy mnóstwo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz wiele jezior.

Drawa atrakcją gminy

Przez naszą gminę płynie rzeka Drawa o wartkim nurcie, na której organizowane są spływy kajakowe.

Strona główna

Zapraszamy

na jubileuszowy X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej DRAWNO 2017  

 

 

       Regulamin X Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej 2017    >>>

    Karta uczestnictwa w X Festiwalu   >>>

       Regulamin konkursu kulinarnego   >>>

       Kolejność występowania zespołów -  Festiwal 2017  >>>

 

 

 

 

 

VII Rajd "Powitanie Wiosny"

 

                                  Powitaliśmy wiosnę.

          W sobotę, 25 marca, kilkadziesiąt osób wyruszyło z Placu Wolności w Drawnie na VII Rajd Nordic Walking z zadaniem  powitania wiosny.   Uczestników przywitał Prezes Marian Kuc oraz Sekretarz Gminy Pani Mariola Kowalewska. Koleżanka Bogumiła Ciechanowicz tradycyjnie przygotowała papierowy wiosenny kwiatek, którym obdarowała wszystkich obecnych. Docelowym miejscem było pole biwakowe na Drewnianym Moście a trasa biegła ulicą Pomorską, następnie drogą do Rościna i lasem do celu. Trasa liczyła około czterech kilometrów i pierwsi uczestnicy zameldowali się po około pół godzinie. Na uczestników czekało rozpalone ognisko przygotowane przez leśniczego Pana Romana Grygorcewicza.  Przy pieczonych kiełbaskach miło upływał czas.  Tradycyjnie odbyły się konkurencje sprawnościowe w których udział wzięli praktycznie wszyscy uczestnicy.

          W rzucie szyszkami do drzewa z odległości kilku metrów zwyciężył Pan Jan Rosiński, drugie miejsce  zajęła Pani Halina Stańczyk, a trzecie Pani Maria Haptar.

W pchnięciu kulą/kamieniem/   zwyciężyła Pani Mariola Kowalewska przed Panią Anną Hińczą Gnysińską.

       Bardzo ciekawą i wśród nas dotychczas nieznaną grę zaprezentował Kol. Czesław Paszkiewicz. Chodzi o grę Boccia. Gra polega na umieszczeniu w dowolnym miejscu bili/w tym wypadku białej/ a czterej zawodnicy dysponują po dwie kolorowe bile. Zwycięża ten, który umieści swoją bilę najbliżej bili białej. Zwycięzcy awansowali do kolejnej rundy. Ogółem w tej konkurencji wzięło udział sześć zespołów po czterech zawodników. Najlepszym okazał się Kol. Jan Rosiński przed Kol. Edwardem Kuleszą. Trzecie miejsce zajęli Kol. Czesław Paszkiewicz i Marian Kuc.

Uczestnicy przedstawili także piosenki i wiersze o wiośnie. Oto jeden z wierszy o wiośnie 2017:

 

„Nadchodzi piękny wiosenny czas.

Gdy słoneczko wzejdzie w porę,

Na wycieczkę się wybiorę.

Wezmę plecak i wałówkę,

Pójdę z dziećmi na łąkę i w las

I na  powietrzu spędzimy miło czas.

Będziemy słuchać śpiewu ptaków

I podziwiać piękno kwiatów,

Słuchać szumu drzew,

I obserwować wiosny bieg.

Będzie barwnie i wesoło,                                                                                        

bo wiosna zmienia ludzi w około.”

/Bogumiła Ciechanowicz/

 

Najlepszym, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Czesław Paszkiewicz i Prezes TPZD Pan Marian Kuc wręczyli upominki ufundowane przez Drawieński Park Narodowy. Zgodnie z programem około godziny trzynastej nastąpił powrót do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Rajdu.

                        Do zobaczenie na kolejnym Rajdzie,

                a  20 maja na dziesiątym – jubileuszowym -   Festiwalu Pieśni Ludowej

                                                                                                                                       Marian  Kuc

                                                                                                                                 Prezes Zarządu TPZD

 

                                         Foto  Galeria  >>                

 

 

 

 

Komunikat

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

 

    Zarząd  TPZD uprzejmie informuje, że na  Walnym Zgromadzeniu członków, odbytym w dniu 24 lutego 2017 r., dokonano wyboru Prezesa Towarzystwa i nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję Walne wybrało ponownie Kolegę Mariana Kuca.

         Na wniosek Kolegi Mariana Jednogłośnie Zarząd ukonstytuował się w składzie :       

                prezes          – Marian Kuc

                wiceprezes    – Edward Kulesza

                sekretarz       - Regina Budrewicz

                skarbnik        - Monika Gdaniec

                członek         - Czesław Paszkiewicz

Komisja Rewizyjna również ukonstytuowała się w dotychczasowym składzie, tj.:

                przewodniczący    – Krzysztof Rutkowski

                członek               -  Krystyna Pietrzkiewicz

                członek               -  Barbara Zajączkowska.

            Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że najbliższa impreza - Powitanie Wiosny – odbędzie się w dniu 25 marca br. Zapraszamy  wszystkich chętnych. Szczegóły zamieścimy na plakatach i na naszej stronie w najbliższym czasie. Termin kolejnej imprezy - X – jubileuszowego - Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Pieśni Ludowej ustalono na dzień na dzień 20 maja br. Szczegóły również wkrótce podamy w osobnym komunikacie.

 

.                                                                                           Zarząd TPZD

 

   

 

 

KALENDARZ IMPREZ NA 2017
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

                                                       

1. 25 marca – VII Rajd „Powitanie Wiosny”.

2. 20 maja - X Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej. Konkurs kulinarny.

3. 16 września - XII Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu. Konkurs kulinarny - „Potrawa z grzybów lub na bazie grzybów”.

4. 21 października – V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej.

5. 11 listopada – XII Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego.

6. Cały rok – współdziałanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i województwa.


Drawno,28.09.2016                                                
                                                                                             Zarząd TPZD
 

 

 

 

XI Otwarty Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego 2016

 

Turniej Strzelecki Bractwa Kurkowego w Drawnie tradycyjnie jest organizowany w dniu Święta Niepodległości i jest ważną częścią tych obchodów gminie Drawno. Współorganizatorami turnieju oprócz Województwa Zachodniopomorskiego była Gmina Drawno, Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie. Turniej poprzedzony został pokazem na placu Wolności w Drawnie, sprzętu wojskowego 12 dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie oraz mszą Św. za  Ojczyznę. W Drawieńskim Ośrodku Kultury, Dyrektor tej placówki Pani Anna Hińcza Gnysińska powitała zebranych a następnie zespół śpiewaczy „Drawianki” wykonał repertuar pieśni patriotycznych. Uroczystego otwarcia oraz przywitania zawodników i gości dokonał Prezes TPZD Pan Marian Kuc wraz z przedstawicielem Burmistrz Drawna – Skarbnikiem Gminy Panią Agnieszką Zarecką. W imprezie uczestniczyli m.in. – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie Pan Czesław Paszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Kuźmiński, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Pan Paweł Bilski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno Pan Wojciech Gdaniec, Pan Jan Urbanowski Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Pan Jan węgrowski ustępujący oraz Panowie Ryszard Cichocki i Adam Emilianowicz byli Królowie Kurkowi. Prezes przypomniał regulamin turnieju strzeleckiego oraz poinformował o współorganizatorach turnieju w tym fundatorach nagród czyli Wydziale Edukacji i Sportu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podziękował Pani Annie Bilskiej za pomoc w przygotowaniu wniosku o ufundowanie nagród. Poinformował również o przygotowanej w Środowiskowym Domu Samopomocy posiłku i ciepłych napojach. Turniej rozpoczął hymn Bractwa Kurkowego w wykonaniu zespołu „Drawianki”. Sam turniej został przeprowadzony w holu Drawieńskiego Domu Kultury. W turnieju wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym dzieci i młodzież z terenu gminy i województwa. Turniej bardzo sprawnie prowadził Pan Wojciech Małysko przy pomocy Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Drawnie Pani Reginy Budrewicz i jej zastępczyni Pani Barbary Zajączkowskiej. W holu na strzelnicy było chłodno, lecz atmosfera zawodów gorąca. Po emocjach przeżywanych przez zawodników, rodziny i kibiców wyłonieni zostali medaliści w poszczególnych kategoriach.
W kategorii PAŹ pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Byrczak - 11 pkt., drugi był Szymon Ciechanowicz – 10 pkt. a trzeci Wiktor Michałek – 9 pkt. W kategorii GIERMEK zwyciężył Hubert Kuc – 25 pkt. przed Anną Kuc – 11 pkt. i Remigiuszem Dzierbunem – 16 pkt. W kategorii RYCERZ najlepszy był Dariusz Ciechanowicz – 29 pkt. przed Czesławem Paszkiewiczem oraz Mirosławem Hynkiem po 26 pkt. W tym wypadku o drugim miejscu zadecydowało dodatkowe strzelanie. W tej kategorii dzielnie walczył Ks. Proboszcz Dariusz Doburzyński, który z wynikiem 25 pkt uplasował się tuż za podium. W kategorii DIANA zwyciężyła Edyta Musiałek – 25 pkt. Druga była Bożena Emilianowicz – 24 pkt., a trzecia Anna Hińcza Gnysińska – 23 pkt.
Finałem imprezy turnieju był wybór Króla Kurkowego. Kur przygotowany przez Pana Marka Ostrowskiego przez kilka kolejek opierał się strzelcom. Ten ostatni strzał powalający Kura oddał Pan Mirosław Hynek i on został Królem Kurkowym na lata 2016-2017.
Po zakończeniu turnieju w Sali Widowiskowej Drawieńskiego Ośrodka Kultury dokonano podsumowania imprezy oraz wręczono puchary, dyplomy i nagrody. Wręczenia pucharów, dyplomów oraz nagród dokonali członkowie Zarządu TPZD – Prezes Marian Kuc, Pan Edward Kulesza, Pan Czesław Paszkiewicz oraz Pani Skarbnik Agnieszka Zarecka i Dyrektor DOK Pani Anna Hińcza Gnysińska. Przekazania insygniów królewskich dla Mirosława Hynka dokonał ustępujący Król, Pan Jan Węgrowski. Prezes Marian Kuc jeszcze raz podziękował wszystkim zawodnikom i uczestnikom turnieju a także organizatorom i współorganizatorom.

 

 

 

 

 

 

 

 IV Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej 2016

 

 

W dniu 22 października 2016 r., Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zorganizowało IV Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, poświęcony lokalnym tradycjom architektonicznym. Program został poszerzony o historię geologiczną terenu.
W Zlocie uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących wiele środowisk, w tym członkowie TPZD, studenci Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego z zastępcą dyrektora Panią Moniką Gdaniec, radni miejscy z przewodniczącym Czesławem Paszkiewiczem oraz inni miłośnicy Puszczy Drawskiej. Ze względów organizacyjnych ograniczono liczbę uczestników do 59 i tyle wzięło udział w Zlocie. Obowiązywały wcześniejsze zgłoszenia.W ramach Zlotu odbyły się warsztaty przygotowane przez Drawieński Park Narodowy.
Program Zlotu przedstawiał się następująco:
10.00 – spotkanie uczestników na placu koło kościoła w Drawnie, powitanie, przedstawienie planu imprezy
10.30 - 13.00 – przejazd do miejscowości Łasko, Wygon, Zatom – prezentacja historii osad oraz ich walorów kulturowych
13.00- 14.00 – obiad w Zatomiu
14.00 - 16.00 – kontynuacja imprezy – przejazd do Dominikowa i Barnimia
ok. 16.00 – przejazd na miejsce biwakowania Drawnik
ok. 16.15 – podsumowanie imprezy przy ognisku, pieczenie kiełbasek
17.00 – zakończenie imprezy
Przewodnikiem części architektonicznej była Pani Alicja Cykalewicz ze Stowarzyszenia „Młyn-Papiernia”, od strony krajoznawczej z naciskiem na historię geologiczną terenu Puszczy Drawskiej imprezę prowadził Pan dr Tomasz Duda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zlot rozpoczęto wyjazdem autokaru z Drawna. Trasa biegła przez Kiełpino, Brzeziny do Łaska w gminie Bierzwnik. W trakcie jazdy Pan Tomasz omawiał budowę geologiczną terenu Puszczy. W Łasku Pani Alicja oprowadzała po wsi i przedstawiała charakterystyczne budynki i budowle dla okresu ich powstania. Mówiła o formie zabudowy i jej znaczeniu dla domowników. Z Łaska przemieszczono się do Wygonu. Tutaj Pani Alicja poinformowała, że wieś powstała w okresie późniejszym niż Łasko. Widać to po zachowanych budynkach, które są wybudowane w różnych stylach. Z Wygonu przejechano do Zatomia. Tutaj zwrócono uwagę na charakter zabudowy wsi oraz przeszliśmy dawnym Szlakiem Solnym – średniowiecznym traktem handlowym, którym wożono sól z Kołobrzegu do Wielkopolski. Mogliśmy tu także podziwiać jeden z najgrubszych klonów w Polsce (ponad 520 cm obwodu), nazwany na pamiątkę dawnego szlaku Klonem Solarzy. W Zatomiu uczestnicy Zlotu zjedli smaczny obiad.
Z Zatomia przejechano do Dominikowa, gdzie również pokazano charakterystyczne budowle, a ponadto na przykładzie kamiennej ściany- nazwy i pochodzenie charakterystycznych kamieni. Przedostatnim etapem Zlotu było Barnimie. Tutaj zwiedzono zabytkowy kościół, park podworski oraz ścieżkę dydaktyczną. Po godzinie szesnastej uczestnicy zajechali na miejsce biwakowania „Drawnik” nad Drawą, gdzie podsumowano przebieg Zlotu oraz zjedzono kiełbaski pieczone na ognisku. Zlot zakończono o godzinie siedemnastej. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili przebieg imprezy oraz przekazaną wiedzę.
Puszcza Drawska stanowi dobry przykład łączenia walorów przyrodniczych i turystycznych, a także kulturowych województwa zachodniopomorskiego.
Celem wydarzenia było promowanie pięknych terenów Puszczy Drawskiej i poznanie możliwości uprawiania na jej terenie turystyki, także w okresie jesiennym. Stworzyło ono możliwość zaznajomienia się z obiektami o cennych walorach architektonicznych. Tematem przewodnim tegorocznego Zlotu była Lokalna tradycja architektoniczna jako element krajobrazu, tożsamości kulturowej regionu i jego atrakcyjności turystycznej. Uważamy, że planowane cele zostały osiągnięte, a także udowodniliśmy, że krajobraz Puszczy Drawskiej jest atrakcyjny turystycznie – jest różnorodny, malowniczy i ma bogatą historię. Ma na to wpływ historycznie ukształtowana, tradycyjna zabudowa wiejska, tworząca szczególny klimat i koloryt miejsca, o którą dbają jej mieszkańcy.
Zarząd TPZD dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i owocnego przebiegu IV Zlotu Miłośników Puszcz Drawskiej.
 

                                         Foto  Galeria  >>                

 

Krótki film

 

 

 

 

XI Otwarte Mistrzostwa Drawna w Grzybobraniu 2016

Po raz jedenasty w dniu 17 września 2016 r Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej oraz Burmistrz Drawna zorganizowali Otwarte Mistrzostwa Gminy Drawno w grzybobraniu. Około 100 uczestników, w tym 76 zawodników spotkało się na polu biwakowym leśnictwa Sówka w Nadleśnictwie Głusko w gminie Drawno. Otwarcia imprezy oraz powitania zawodników i gości dokonał Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski oraz Prezes TPZD Pan Marian Kuc. Burmistrz przywitał m.in. Pana Czesława Paszkiewicza przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie, Pani Monikę Gdaniec Zastępcę Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Pana Andrzeja Konopelskiego radnego Rady Powiatu Choszczno. Prezes przypomniał regulaminy poszczególnych konkurencji oraz podstawowe zasady zbierania grzybów. Poinformował również, że współorganizatorami mistrzostw są Nadleśnictwa Drawno i Głusko w których to lasach są zbierane grzyby. Wysokie temperatury i brak opadów przez długi okres czasu budziły obawy o wyniki zbiorów. Mimo tych warunków nie można narzekać na frekwencję. Oprócz mieszkańców gminy w zawodach uczestniczyła duża grupa pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Udział brali także mieszkańcy m.in. Choszczna, Gorzowa Wlkp. oraz Bielska Białej. Kilka minut po dziewiątej zawodnicy ruszyli do lasu i do dwunastej odbywało się zbieranie. Organizatorzy z niecierpliwością oczekiwali efektów zbierania a w tym czasie przygotowali ognisko oraz bazę do wspólnego spotkania. Po kilkudziesięciu minutach wrócił jeden z zawodników twierdząc, że grzybów nie ma. Prawda była inna i pozostali wrócili zgodnie z regulaminem o dwunastej i każdy coś uzbierał. Nie były to kosze grzybów, lecz grzyby w koszach. Lekko zmęczeni zawodnicy zostali poczęstowani smacznym/jak sami przyznawali/bigosem przygotowanym przez Panie ze stołówki Gimnazjum Publicznego w Drawnie. Do konsumpcji przygotowano także ciasto drożdżowe upieczona prze piekarnię „Jana” z Drawna oraz kiełbaski z rożna. Kawa i herbata oraz woda mineralna uzupełniała menu. Powołane w międzyczasie komisje przystąpiły do pracy i po jej zakończeniu ogłosiły wyniki.
Nadleśnictwo Drawno, które reprezentowała Pani Ilona Herba przygotowało wystawę planszową z grzybami jadalnymi i niejadalnymi. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i była dobrą edukacją w bezpiecznym zbieraniu grzybów.
W konkursie na najdorodniejszego grzyba komisja pod przewodnictwem Burmistrza Andrzeja Chmielewskiego zwycięstwo przyznała Panu Mariuszowi Pomorskiemu z Gorzowa Wlkp. za borowika z panią kanią. W konkursie Literackim komisja w składzie Pan Andrzej Konopelski - przewodniczący oraz Panie Zofia Mieczkowska i Katarzyna Andrzejewska – członkowie, postanowiła zebrać przygotowane na piśmie utwory. Następnie lektorzy przedstawili ich treść a komisja dokonała oceny. Wszystkie utwory spotkały się z uznaniem publiczności. Komisja uznała, że zwyciężyła Weronika Szmidt ze Szczecina przed Adą Gdaniec i Bogumiłą Ciechanowicz z Drawna. Konkurs Wiedzy o Grzybach i Grzybobraniu przygotował Pan Adam Wasieczko pracownik Nadleśnictwa Głusko. Komisja pod przewodnictwem Pana Adama z udziałem Pani Moniki Gdaniec i Pani Ilony Herby dokonała oceny przygotowanego testu i przyznała pierwsze miejsce Panu Markowi Puziakowi z Choszczna. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Wolny ze Szczecina a trzecie Adrianna Gdaniec z Drawna. Dużo pracy miała komisja pod przewodnictwem Burmistrza Andrzeja Chmielewskiego z udziałem Pani Bogusławy Kamińskiej i Panów Władysława Łabzoka i Lucjana Daczkowskiego. Komisja dokonała ważenia grzybów i ustaliła, że zwyciężył Pan Radosław Kubisz z Bielska Białej, który zebrał 2,54 kg przed Panią Haliną Stańczyk z Drawna – 1,94 kg i Januszem Wilczkiem z Bielska Białej- 1,80 kg. W/w komisja dokonała także wyboru najpiękniejszej „rodzinki grzybowej”. Wygrał Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najładniejsza kompozycję grzybową wykonała Pani Stanisława Skotnicka. Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Za drugie i trzecie miejsca uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez TPZD, Burmistrza Drawno oraz Drawieński Park Narodowy. Niespodziankę sprawił Pan Mariusz Pomorski, który za pierwsze trzy miejsca w konkurencji najwięcej zebranych grzybów przygotował puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pan Mariusz przygotował także puchary i nagrody dla osób, które wykonały najładniejszą „kompozycję grzybową” oraz „rodzinkę grzybową”. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Drawna, Prezes i członkowie TPZD oraz fundator dodatkowych nagród. Część uczestników oprócz zbierania grzybów zbierała śmieci. Dla najlepszego zbieracza odpadów, Którą okazała się Pani Maria Turek z Drawna, radny Rady Powiatu Choszczno, Pan Andrzej Konopelski wręczył nagrodę pieniężną oraz upominki rzeczowe. 
Szczególnym powodzeniem cieszył się konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę z grzybów i na bazie grzybów”. Do konkursu zgłoszono 18 potraw. Komisja w składzie Pan Czesław Paszkiewicz – przewodniczący oraz Pani Ilona Herba, Pan Mariusz Pomorski, Pani Anna Hińcza Gnysińska oraz Pani Grażyna Sładek postanowiła punktować w skali od 1 do 15. Ostatecznie komisja ustaliła wyniki i ogłosiła najlepszą piątkę. Zwyciężyła za „Rydze w śmietanie” pani Barbara Kuc z Drawna – 71 pkt., drugie miejsce za „Paprykę faszerowaną kaszą z grzybami i sosem grzybowym” zdobyła Pani Małgorzata Bonczek z Drawna – 68 pkt., trzecie miejsce za „Grzybowe smarowidło” zdobyła Pani Bogumiła Ciechanowicz z Drawna – 65 pkt., czwarte miejsce za „Krokiety z grzybami” przyznano Pani Weronice Szmidt/wraz z Babcią Franią/ ze Szczecina – 64 pkt., piąte miejsce zajęła Pani Marzena Sulewska ze Szczecina za „grzyby w pomidorach” – 60 pkt.. Przygotowano także potrawy: „Papryka nadziewana kurkami”, „Chleb z suszonymi grzybami”, „Smalec z mielonym mięsem i grzybami”, „Rolada z kiszonej kapusty i grzybów”, „Tort grzybowy”, „Mieszanka grzybów w cebuli”, „Flaki grzybowe”, „Grzyby w śmietanie”, „Spagetti borowikowe”, „ Zupa grzybowa”, „Placki z grzybkami leśnymi”, „Grzyby po wileńsku”, „Soczewica czarna z kurkami marynowanymi”. Zwycięzcy tego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski Wydział Rolnictwa i Rybactwa.
Spotkanie integracyjne zakończyło XI Otwarte Mistrzostwa Gminy Drawno w Grzybobraniu. Organizatorzy pragną podziękować współorganizatorom – Nadleśnictwu Drawno I Nadleśnictwu Głusko oraz Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu. Dziękujemy Pani Bogumile Ciechanowicz za przygotowanie przypinek, Panu Adamowi Wasieczko za przygotowanie testów o grzybach, Panu Mirosławowi Śliwiakowi za przygotowanie ogniska. Szczególne podziękowania dla Pani Barbary Zajączkowskiej. Mistrzostwa mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu Pani Moniki Gdaniec, Panu Czesławowi Paszkiewiczowi, Pani Reginie Budrewicz, Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Panu Edwardowi Kuleszy. Do zobaczenia za rok.


A oto wiersz, który zajął pierwsze miejsce:  
„Deszcz popadał, słonko świeci,
więc na grzyby idą dzieci.
Tupu tupu, chlastu chlastu,
nie masz rączek jedenastu.
A więc zbieraj te grzyby tu i tu i tam
i jeszcze jeden mam.
Muchomory są trujące
i kosztują trzy tysiące,
a podgrzybki są łagodne
i suszone trzy tygodnie.
A więc zbieraj te grzyby tu i tu i tam
i jeszcze jeden mam.
A w tym roku grzybów troszek,
nazbierałam tylko koszyk.
Pytam się więc tak nieśmiało,

czemu grzybów jest tak mało.
A więc zbieraj te grzyby tu i tu i tam

i jeszcze jeden mam”.

                          
Weronika Szmidt

 

 Galeria fotografii z zawodów >>>